ONLINE SERGİLER


Neşe

mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret (TDK)

Nefret

Bir kimsenin kötülüğünü istemeye yönelik duygu (TDK)

Gurur

kendini beğenme, büyüklenme, benlik (TDK)

Kıskançlık

Günücülük, hasetçilik, hasetlik (TDK)

Hüzün

gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı (TDK)

Korku

bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan üzüntü (TDK)

Umut

Ummaktan doğan duygu, ümit (TDK)

Acı

acıma, isim, acımak durumu, üzüntü, merhamet (TDK)

Boşluk

boşluk, isim, oyuk, çukur, kapanmamış yer (TDK)

Huzur

dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç (TDK)